Om Socialfoodclub

Mission

Socialfoodclub er en forening som sætter fokus på madfællesskaber. Foreningens mission er at skabe nye fællesskaber, oplevelser og minder ved at være fælles omkring madlavning og det at spise sammen. Socialfoodclub laver derfor madprojekter og madarrangementer for både børn, unge samt voksne.

Vision

Socialfoodclub arbejder for det inkluderende samfund. Madfællesskabet er en god indgangsvinkel til dette.

Værdier

Fællesskab: madfællesskabet kan noget helt unikt. Det kan bygge bro mellem mennesker og kulturer, og skabe sammenhold om et godt minde.
Mangfoldighed: via madfællesskaber kan vi skabe et unikt sammenhold uanset køn, alder, etnicitet eller tilhørsforhold.
Kreativitet: vi arbejder ud fra den bredeste forståelse af madfællesskaber, og er åbne og nysgerrige overfor nye måder at tænke projekter og fællesskaber.

Historien bag Socialfoodclub

 

Idéen til Socialfoodclub startede i en dialog mellem venner om madminder fra barndommen. Herfra udsprang idéen om at lave en kogebog, hvor madmindet var i fokus. Vi fandt hurtigt ud af, at rigtig mange i vores omgangskreds også syntes det var en god idé, og samtidig gemte på en masse gode fortællinger om madminder og fællesskab. Vi kunne hurtigt mærke, at vi ramte ned i noget universelt: at madfællesskabet kan noget helt unikt.
Vi blev derfor enige om, at vi ville forsøge at nå bredere ud, idet vi var sikre på, at der måtte være en masse unikke madoplevelser at hente fra et bredere publikum. Vi kontaktede madbloggere, lavede indlæg i lokalaviser og magasiner samt på Facebook - det genererede opskrifter og personlige historier til koge- og inspirationsbogen: De Gode Madoplevelser.
Under udvikling af kogebogen, opstod foreningen Socialfoodclub som har fokus på netop madfællesskaber. Foreningen blev en helt naturlig forlængelse af bogprojektet, idet vi kunne mærke, at madfællesskabet kan noget helt unikt og samlende på tværs af generationer, køn, kultur og etnicitet.
I vores dialog om betydning af madfællesskabet blev det tydeligt, at foreningen kan være en platform på flere planer og at madfællesskabet kan være et frirum til at italesætte andre tematikker på en lettere måde. Selve maden og fællesskabet er midlet eller måden hvorpå en tematik italesættes.

Bestyrelsen

Formand

Jacob Christensen

Næstforkvinde

Lene Jacobsen

Kasserer

Hanan Senhaji